Film z solowej wyprawy na Noszak

Architektura na Tajwanie (Wersja Polska) Taiwan architecture (English Version)

Samodzielna wyprawa do Afganistanu i solowe wejście na Noszak

Krótki film pokazujący samodzielną wyprawę do Afganistanu i solowe wejście na Noszak, najwyższy szczyt tego kraju, który liczy sobie 7492 m.

Więcej o projekcie

Samotna wyprawa do Afganistanu i solowe wejście na Noszak.

Ze względu na zróżnicowany charakter przedsięwzięcia trudno umieścić wyprawę w jednej kategorii. Kilka charakterystycznych aspektów związanych z przedsięwzięciem to:

— samotna podróż po Azji Centralnej, tj. Tadżykistan i Afganistan;
— podróżowanie po kraju ogarniętym wojną w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu zbrojnego;
— charakter kulturoznawczy i antropologiczny przedsięwzięcia, czyli poznanie wyjątkowej kultury Wachów;
— wsparcie dla wyprawy afgańskich kobiet na Noszak w postaci przetarcia drogi, zaporęczowania technicznych miejsc oraz wskazówek odnośnie zdobycia szczytu;
— element wspinaczkowy (szacunkowo M4), czyli teren wymagający użycia czekanów technicznych i poręczowanie na 6800 m;
— organizacja od podstaw wyprawy wysokogórskiej w rejonie pozbawionym infrastruktury i wsparcia agencyjnego;
— praktycznie trzy tygodnie samotnie w afgańskim Hindukuszu i solowe wejście na najwyższy szczyt Afganistanu, który liczy sobie 7492 m.

Odtwórz wideo

Zdjęcia i montaż: Łukasz Kocewiak
Muzyka: Ali Qazi – Supplication

Powrót na górę 

Independent expedition to Afghanistan and solo Noshaq climb

A short film showing an independent expedition to Afghanistan and solo Noshaq climb, the highest peak of this country, which is 7492 m high.

More about the project

Independent expedition to Afghanistan and solowe Noshaq ascend.

Due to the varied nature of the expedition, it is difficult to place it in one category. Several characteristic aspects are the following:

— a lonely journey through Central Asia, i.e. Tajikistan and Afghanistan;
— traveling through a war-torn country in the immediate vicinity of an armed conflict;
— the cultural and anthropological character of the expedition, that is to know the unique Wakhi people culture;
— support for the expedition of Afghan women to Noshaq in the form of pioneering the path to the summit, fixing the rope in technical places and giving tips how to reach the summit;
— climbing part (estimated M4), i.e. an area requiring the use of technical ice axes at the altitude of 6800 m;
— organization of a high-mountain expedition from scratch in an area without infrastructure and agency support;
— practically three weeks alone in the Afghan Hindu Kush and solo ascent to the highest peak of Afghanistan, which is 7492 m high.

Odtwórz wideo

Video and effects: Łukasz Kocewiak
Music: Ali Qazi – Supplication

Powrót na górę 

Komentarze

9 odpowiedzi

    1. Hej Kuba! Cieszę się, że Ci przypadł do gustu. Sam montaż szczególnie dużo czasu nie zajął. Trochę jednak potrzeba na rozwinięcie pomysłu, znalezienie odpowiedniej muzyki, której wykorzystanie nie jest mocno ograniczone prawami autorskimi oraz przygotowanie grafik (np. wycinek z gazety). Cały materiał udało mi się przygotować przez kilka wieczorów w ciągu tygodnia. Montaż to głównie Adobe Premiere. — Ł. 🙂

  1. Motywujecie mnie do montowania filmów, bo pomysł od dawna jest, ale niewykonany… Dzięki za kopniak w tyłek 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *